Skład opału Rodzaje opału węglowego Skład opału Palenisko jest niezbędnym elementem każdego pieca opalanego drewnem. Musi to być stała konstrukcja wykonana z litego kamienia, betonu lub drewna o minimalnej grubości 12 mm. Ogień musi być utrzymywany z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych i musi mieć powierzchnię co najmniej 300 caliCzytaj dalej