Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta powinno określać: 1. Granice terenów ochrony: zabytków 1.Granice terenów ochrony: zabytków, przyrody. Rozwój miasta a zarazem sieci komunikacyjnej kolidują z istniejącymi zabytkami. w dawnych czasach zabytki nie podlegały ochronie jednak obecnie przy wykonywaniu planów urbanistycznych przykładaCzytaj dalej