Cytatów i powiedzonek kilka

Cytatów i powiedzonek kilka

 

Cytaty i słowa drukowane powiedzeń
Zdjęcie autorstwa Brett Jordan z Pexels

mała kolekcja cytatów, aforyzmów i innych powiedzonek…

M.ALCOFORADO
* Miłości! W jakim szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz!
A.ALLAIS
* Kobieta jest cudem boskim, szczególnie jeśli ma diabła za skórą
* Ludzie czasami myslą, jak zabić czas, a to czas ich zabija
* Pieniądze ułatwiają znoszenie ubóstwa
* Są chwile kiedy brak ludożerców daje się boleśnie odczuć
* Wielki talent to tylko bardzo wielka niecierpliwość
J. Andrzejewski
* Miłość jest jak mydło – ubywa jej przy używaniu
Arystoteles
* Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem
FRANCIS BACON
* Mężczyzna jest na wpól zakochany w każdej kobiecie, która słucha, gdy mówi
Z.BECHER
* Miłość- trudna do ugaszenia substancja samozapalna
J.BIALECKI
* Pamiętaj, że przyszedłeś na świat bez części zamiennych
AMBROS BIERCE
* Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy
* Małżeństwo to wspólnota składająca się z pana, pani i dwóch niewolnikow
– razem dwie osoby
* Powodzenie u kobiet ma ten, kto umie sie bez nich obejść
ROMAN BRATNY
* W miłości 'wierność’ jest tak długo, jak długo w uczuciu jest ów czuły przypływ i odpływ niepewności, podejrzeń… Jak długo człowiek czuje, że nie uwieził do końca w ramionach tego wroga, jakim jest kochanek. Istnieje, jak długo są dla siebie niebezpieczeństwem i niepewnością. Wtedy nie ma zdrady, gdy wszystko jest zdradą….
Z.BYSTRZYCKA
* Nic tak nie podnieca mężczyzny jak niepewność zwycięstwa
ALBERT CAMUS
* Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie chce być tym kim jest
* Człowiek realizuje sie tylko w miłości, w niej bowiem, w kształcie krótkotrwałym znajduje obraz swego losu bez jutra
* Nie ma wstydu w wyborze szczęścia (…), ale może być wstyd, że człowiek jest sam tylko szczęśliwy („Dżuma”)
* Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia
* Kochać to zgadzać się na to, by się starzeć z drugim człowiekiem
* Nie każdy musi być wielkim człowiekiem – być człowiekiem to już bardzo dużo
* W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż pogardę
C.CAPEK
* Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem
* Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje
* Tylko głupiec nie ma wątpliwości
* Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają
C.CHANEL
* Kobieta ma tyle lat, na ile zasluguje
* Nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane
M.CHEVALIER
* Dawniej dziewczęta rumienily się, gdy się wstydziły,
dziś wstydzą się, gdy się rumienią
* Kobietę trzeba kochać w każdym wieku – zwłaszcza dwudziestym
M.CHOROMANSKI
* Kobieta oddaje sie tylko temu, którego nie kocha
* Można skłamać nie tylko słowem, lecz i bukietem
* Najmniejszy procent męskości posiada stuprocentowy mężczyzna
P.CLAUDEL
* Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju
S.G.COLETTE
* Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny
J.CYBIS
* Facet nietaktowny jest nietaktowny, nawet gdy przeprasza
D.DAY
* Kobiety tylko dlatego tak sie stroją,
że oko mężczyzny jest lepiej rozwinięte niż jego rozum
MARIA DĄBROWSKA
* Ani różnica pogladów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej milości. Nic, prócz jej braku.
* Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi
* Nie ma romansów nie skonsumowanych
Demostenes
* Władza, która opiera się na niesprawiedliwości nie może być trwała
T.DOLEGA-MOSTOWICZ
* Gdzie u kobiety zaczyna się miłość – tam kończą się wszelkie zasady
A.DUMAS (ojciec)
* Tylko kobiety, których nie kochamy, są punktualne
K.DUSZA
* Miłość jest jak rewolucja – nie udaje się słabym
Epiktet
* Żaden zły czlowiek nie jest wolny
ERAZM Z ROTTERDAMU
* Kiedy przemawia złoto – elokwencja jest bezsilna
G.FLAUBERT
* Kocha się tylko to, od czego się cierpi
B.FRANKLIN
* Im lepszy lekarz, tym więcej zna bezwartościowych lekarstw
* Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu
ALEKSANDER FREDRO
* Nie ma większej radości dla głupiego, niż znaleźć głupszego od siebie
* Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości
Johann Wofgang Goethe
* Ludzkość stale kroczy naprzód, ale człowiek pozostaje ten sam
Witold Gombrowicz
* Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna
* Uznaj, pojmij, nie jesteś sobą, nigdy nie jesteś sobą, nigdy, z nikim,
w żadnej sytuacji; być człowiekiem to znaczy być sztucznym („Testament”)
Ernest Hemingway
* To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak
Monteskiusz
* Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach
Katarzyna Nosowska
* Kto rodzi się prostakiem – prostakiem przemija
* Spróbuj powiedzieć to nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham
Antoine de Saint Exupery
* Być człowiekiem – to właśnie być odpowiedzialnym
* Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata
William Wharton
* Prawdziwy pechowiec nigdy nie ma pecha („Ptasiek”)
* W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co ważne, staje się trywialne, tak jak całe życie wydaje się niczym wobec śmierci („Ptasiek”)
* Nikt nie wie więcej niż musi wiedzieć
* Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens
* Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę
Oscar Wilde
* Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć9

 

Łacińskie cytaty z tłumaczeniem

Poniżej zamieszczamy przysłowia i zwroty łacińskie
pojawiające się w Jeżycjadzie.
Jeśli nie znasz ich jeszcze na pamięć, to wydrukuj tę stronę
i ucz się w wolnych chwilach.

Bądź Dzieckiem kulturalnym :))

„Noelka”

alteri vivas oporet, si tibi vis vivere (trzeba, byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie)

nemo usque ad mortem beatus mansit (nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy)

vive memor, quam sis aevi brevis (żyj pamiętając, jak krótkowieczny jesteś)

mors certa, hora incerta (śmierć jest pewna, ale jej godzina nieznana)

amicus certus in re incerta cernitur (pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej)

ne Caesar quidemsupra grammaticos (nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki)

naturalia non sunt turpia (rzeczy przyrodzone nie są obrzydliwe)

gutta cavt lapidem non vi, sed saepe cadendo (kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadniem)

nuptiae nuptiarum sunt occasiones (jedno wesele jest okazją do drugiego)

quid leges sine moribus vanae proficiunt (co warte puste prawa bez obyczajów)

nemo tenetur ad impossibile (nikt nie może być zmuszany do rzeczy niemożliwych)

„Pulpecja”

nil mirari, nil indignari, sed intellegere (nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć)

est mihi cura futuri (gnębi mnie troska o przyszłość)

quiescere iuventus nescit (młodzież nie może trwać wiecznie)

suae quisque fortunae faber (każdy jest kowalem własnego losu)

arrectis auribus (z nastawionymi uszami)

o, spectaculum miserum et acerbum (o, widowisko nędzne i przykre)

praesente medico nihil nocet (w obecności lekarza nic nie szkodzi)

otium pulvinar satnae (nieróbstwo to łoże szatana)

viirtus sola homines beatos reddit (tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi)

nimium civiles viles (zbyt grzeczni bywają ordynarni)

quae volumus, ea credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquossentire speramus (wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni)

hoc erit post me, quod anteme fuit (to samo będzie po mnie, co było przede mną)

hominis est errare (rzeczą ludzką jest błądzić)

de gustibus non est disputandum (o gusta nienależy się spierać)

nihil est ab omni parte beatum (nie ma bezwzględnego szczęścia)

verba et voces praetereaque nihil (słowa i słowa, nic ponadto)

„Dziecko Piątku”

prima facie (na pierwszy rzut oka)

tuta timens (bojący się nawet tego co bezpieczne)

ne puero gladium (nie dawaj dziecku miecza)

mala herba cito crescit (złe ziele rośnie szybko)

„Córka Robrojka”

si vis amari, ama (jeśli chcesz być kochany, kochaj)

„Imieniny”

diem perdidi (zmarnowałem dzień)

sit modus in rebus (niech będzie zachowany umiar)

fugit hora (czas ucieka)

in merito (w samej treści)

concordia domi, foris pax (zgoda w domu, pokój na zewnątrz )

non qui parum habet, sed gui plus cupit, paupere est (nie ten jest biedny, kto posiada mało. lecz ten, kto pragnie więcej)

muros erigunt, mores neglegunt (wznoszą mury, a lekcewżą obyczaje)

fata viam invenient (przeznaczenie znajdzie drogę)

honos habet onus (zaszczyt pociąga za sobą obowiązki)

novus fructus, novus luctus (nowe dzieci, nowy kłopot)

consuetudo est altera natura (przyzwyczajenie jest drugą naturą)

Spis autorów

M.ALCOFORADO, A.ALLAIS, J.ANDRZEJEWSKI, Arystoteles, F.BACON, Z.BECHER, J.BIALECKI, A.BIERCE, R.BRATNY, Z.BYSTRZYCKA, A.CAMUS, C.CAPEK, C.CHANEL, M.CHEVALIER, M.CHOROMANSKI, P.CLAUDEL, S.G.COLETTE, J.CYBIS, Maria Dąbrowska, D.DAY, Demostenes, T.DOLEGA-MOSTOWICZ, F.DOSTOJEWSKI, A.DUMAS (ojciec), K.DUSZA, Epiktet, ERAZM Z ROTTERDAMU, G.FLAUBERT, B.FRANKLIN, A.FREDRO, J.W.GOETHE, Witold Gombrowicz, Ernest Hemingway, Monteskiusz, K.NOSOWSKA, Blaise Pascal, Antoine de Saint-Exupery, W.WHARTON, O.WILDE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *