Plany miasta przykładów klika Plan miasta helleńskiego priene. W okresie archaicznym miasta greckie nie były zakładane według jakiegoś schematu, a raczej narastały drogą spontanicznej ewolucji. Począwszy od V w.p.n.e. rozpoczyna się planowanie miast. Pierwszym znanym urbanistą, autorem wielu założeń miejskich, był Hippodamos z Miletu. Najlepszym przykładem planowania jest budowa jońskiegoCzytaj dalej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta powinno określać: 1. Granice terenów ochrony: zabytków 1.Granice terenów ochrony: zabytków, przyrody. Rozwój miasta a zarazem sieci komunikacyjnej kolidują z istniejącymi zabytkami. w dawnych czasach zabytki nie podlegały ochronie jednak obecnie przy wykonywaniu planów urbanistycznych przykładaCzytaj dalej